Daily Products
მითები და რეალობა მაწვნის შესახებ

მითები და რეალობა მაწვნის შესახებ

ხანდაზმულებმა მაწვნის მიღება უნდა შეზღუდონ, რადგან ის კუჭის მოქმედების დარღვევას უწყობს ხელს

ხანდაზმულებმა მაწვნის მიღება უნდა შეზღუდონ, რადგან ის კუჭის მოქმედების დარღვევას უწყობს ხელს

მაწონი ორსულობისას უნდა შევზღუდოთ

მაწონი ორსულობისას უნდა შევზღუდოთ

იოგურტი უფრო სასარგებლოა, ვიდრე მაწონი

იოგურტი უფრო სასარგებლოა, ვიდრე მაწონი

მაწონი არ უნდა მიიღონ მათ, ვისაც ცხიმიანი კანი აქვს

მაწონი არ უნდა მიიღონ მათ, ვისაც ცხიმიანი კანი აქვს