"ინტრეიდი" უმაღლესი ხარისხის ალკოჰოლური, არა ალკოჰოლური, ენერგეტიკული სასმელების, რძის პროდუქტების, თევზეულის, ხორცპროდუქტების, სნეკისა და სხვა საკვები პროდუქტების იმპორტს 2005  წლიდან ეწევა. 

ინტრეიდი გარკვეული სახის იმპორტირებული პროდუქციის რეალიზაციას ახორციელებს როგორც საქართველოში ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, მაგალითისათვის ისეთი პროდუქტები როგორიცაა Asahi  ჯგუფის ბრენდები - პილსნერ ურქველი, გროლში და გამბრინიუსი.

კომპანიის მიზანია გახდეს ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციისა თუ წარმომადგენლობის პარტნიორი რომლებიც არიან მსოფლიო ბაზრის ლიდერი მწარმოებლები საკვები პროდუქციის ინდუსტრიაში. მისი არსებობის 17 წლის მანძილზე, ინტრეიდი წარმატებით აღწევს მის მიზანს.

 ინტრეიდის მიერ იმპორტირებული პროდუქციის რეალიზაცია ხორციელდება საქართველოში არსებული 90%-ზე მეტ ქსელურ თუ არაქსელურ სავაჭრო ობიექტში, რაც საშუალოდ წარმოადგენს 6000 მდე სარეალიზაციო პუნქტს.

შპს "ინტრეიდი“: 200115883

ქ. თბილისი, ალექსანდრე მრევლიშვილის ქ.#2

InTrade - ის პარტნიორები

InTrade-ის პროდუქცია